Dispozițiile sunt publicate în Monitorul Oficial Local al comunei Bălăceana


Dispoziții- 2024

Data Document Deschide
09.01.2024 DISPOZIŢIE nr.1 privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a postului contractual unic vacant de execuţie de bibliotecar debutant în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bălăceana, judeţul Suceava Deschide

Dispoziții- 2023

Data Document Deschide
16.10.2023 DISPOZITIE nr.135 privind stabilirea stabilirea indemnizației lunare
16.10.2023 DISPOZITIE nr.132 privind stabilirea salariului de bază brut
16.10.2023 DISPOZIȚIE nr.131 privind stabilirea salariului de bază brut
16.10.2023 DISPOZITIE nr.130 privind stabilirea salariului de bază brut/td>
16.10.2023 DISPOZITIE nr.128 privind stabilirea stabilirea indemnizației lunare
16.10.2023 DISPOZITIE nr.127 privind stabilirea stabilirea indemnizației lunare
16.10.2023 DISPOZITIE nr.126 privind stabilirea stabilirea indemnizației lunare
16.10.2023 DISPOZITIE nr.125 privind stabilirea stabilirea indemnizației lunare
16.10.2023 DISPOZITIE nr.124 privind stabilirea stabilirea indemnizației lunare
16.10.2023 DISPOZITIE nr.123 privind stabilirea stabilirea indemnizației lunare
16.10.2023 DISPOZITIE nr.122 privind stabilirea stabilirea indemnizației lunare
16.10.2023 DISPOZITIE nr.121 privind stabilirea stabilirea indemnizației lunare
16.10.2023 DISPOZITIE nr.120 privind stabilirea stabilirea indemnizației lunare
16.10.2023 DISPOZITIE nr.119 privind stabilirea stabilirea indemnizației lunare
16.10.2023 DISPOZITIE nr.118 privind stabilirea stabilirea indemnizației
16.10.2023 DISPOZITIE nr.117 privind stabilirea stabilirea indemnizației
16.10.2023 DISPOZITIE nr.116 privind stabilirea stabilirea indemnizației lunare
16.10.2023 DISPOZITIE nr.115 privind stabilirea indemnizației lunare
16.10.2023 DISPOZITIE nr. 114 privind stabilirea stabilirea indemnizației
16.10.2023 DISPOZITIE nr.113 privind stabilirea stabilirea indemnizației lunare
16.10.2023 DISPOZITIE nr.112 privind stabilirea stabilirea indemnizației lunare
16.10.2023 DISPOZITIE nr.111 privind stabilirea stabilirea indemnizației lunare
11.10.2023 DISPOZIŢIE Nr.96 privind convocarea Consiliului Local comunal Bălăceana, județul Suceava în şedință ordinară în data de 19 octombrie 2023 Deschide
06.10.2023 Dispozitie nr.95 din 06.10.2023 privind convocarea Consiliului Local comunal Bălăceana, județul Suceava în şedință extraordinară de îndată în data de 06 octombrie 2023 Deschide
29.09.2023 Dispoziție nr.94 privind convocarea Consiliului Local comunal Bălăceana, județul Suceava în şedință extraordinară de îndată în data de 29 septembrie 2023 Deschide
13.09.2023 Dispoziție nr.86 privind convocarea Consiliului Local comunal Bălăceana, județul Suceava în şedință extraordinară de îndată în data de 13 septembrie 2023 Deschide
12.09.2023 Dispoziție nr.85 privind convocarea Consiliului Local comunal Bălăceana, județul Suceava în ședință extraordinară de îndată în data de 12 septembrie 2023 Deschide
23.08.2023 Dispoziție nr.82 din 23.08.2023 privind convocarea Consiliului Local comunal Bălăceana, județul Suceava în ședință ordinară din data de 31 august 2023 Deschide
21.08.2023 Dispoziție nr.81 privind convocarea Consiliului Local comunal Bălăceana, județul Suceava în şedință extraordinară de îndată în data de 21 august 2023 Deschide
31.07.2023 DISPOZIŢIE nr.73 privind convocarea Consiliului Local comunal Bălăceana, județul Suceava în şedință ordinară în data de 31 iulie 2023 Deschide
23.06.2023 Disozitia nr. 69 din 23.06.2023 privind convocarea Consiliului Local comunal Bălăceana, județul Suceava în şedință ordinară în data de 30 iunie 2023 Deschide
15.05.2023 Dispozitie ședință nr. 41 din 15.05.2023 privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară Deschide
08.05.2023 Dispozitie ședință nr.40 din 08.05.2023 privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară Deschide
22.03.2023 DISPOZIŢIE nr.19 privind convocarea Consiliului Local comunal Bălăceana, județul Suceava în şedință extraordinară de îndată în data de 22 martie 2023 Deschide
14.03.2023 DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local comunal Bălăceana, județul Suceava în şedință extraordinară de îndată în data de 14.03.2023 Deschide
28.02.2023 DISPOZIŢIE nr.13 privind convocarea Consiliului Local comunal Bălăceana, județul Suceava în şedință ordinară în data de 28 februarie 2023 Deschide
02.02.2023 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local comunal Bălăceana, județul Suceava în şedință extraordinară de îndată în data de 02.02.2023 Deschide

Dispoziții- 2022

Data Document Deschide
27.12.2022 Proces verbal afisare dispozitie organizare concurs Deschide
27.12.2022 Dispozitie nr.118 din 27.12.202 organizare concurs recrutare asistent medical comunitar debutant Deschide
19.12.2022 Dispoziție privind convocarea consiliul local în sedință ordinară în data de 29.12.2022 Deschide
20.12.2022 Dispozitia nr. 115 din 05.12.2022 privind convocarea Consiliului Local Comunal Bălăceana, Jud Suceava, în ședință extraordinară în data de 20 decembrie 2022 Deschide
20.12.2022 Dispozitia nr. 114 din 20.12.2022 privind convocarea Consiliului Local Comunal Bălăceana, Jud Suceava, în ședință extraordinară în data de 20 decembrie 2022 Deschide
05.12.2022 Dispozitia nr. 110 din 05.12.2022 privind recuperarea zilei libere de 02 decembrie 2022 prin prelungirea programului de lucru Deschide
28.11.2022 DISPOZIŢIE nr.103 privind convocarea Consiliului Local comunal Bălăceana, județul Suceava în şedință ordinară în data de 28 noiembrie 2022 Deschide
15.11.2022 DISPOZIŢIE nr.100 din data 15.11.2022 privind convocarea Consiliului Local comunal Bălăceana, județul Suceava în şedință extraordinară îndată în data de 27 octombrie 2022 Deschide
02.11.2022 Dispoziția nr. 91 din 02.11.2022 privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară de îndată în data de 02.11.2022 Deschide
21.10.2022 Dispozitia nr. 88 din 21 octombrie 2022 privind constituirea şi componenţa Comisiei paritare a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bălăceana, judeţul Suceava Deschide
19.10.2022 Dispozitia nr. 87 din 19 octombrie 2022 privind constituirea comisiei de disciplină Deschide
18.10.2022 Dispozitia nr. 85 din 18 octombrie 2022 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 27.10.2022 Deschide
17.10.2022 Dispoziție nr.77 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea liberului acces la informațiile de interes public544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare Deschide
17.10.2022 Dispozitie nr.76 din 17.10.2022 privind desemnarea persoanelor responsabile registru H.G. nr.714-2022 Deschide
14.10.2022 Dispozitie nr.75 din 14.10.2022 privind stabilirea perioadei pentru desemnarea reprezentanților funcționarilor publici în comisia paritară Deschide
26.09.2022 Dispozitie nr.71 privind rectificarea bugetului local al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
22.09.2022 Dispoziție nr. 70 DIN 22.09.2022 PRIVIND DESEMNAREA PERSOANEI RESPONSABILE CU COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA FORMULARELOR DE INTEGRITATE AFERENTE PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRCATELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ Deschide
07.09.2022 Dispozitie nr.64 privind convocarea Consiliului Local comuna Bălăceana, județul Suceava în şedință ordinară în data de 15 septembrie 2022 Deschide
15.06.2022 Dispoziție nr. 59 DIN 15.06.2022 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIE RISCURI ȘI CONSTITUIREA GRUPULUI DE LUCRU Deschide
02.08.2022 Dispoziție nr. 55 DIN 02.08.2022 PRIVIND DESEMNAREA PERSOANELOR CU GESTIONAREA IN PLATFORMA SALT Deschide
16.06.2022 Dispoziție nr. 41 din 29.06.2022 privind convocarea Consiliului Local comunal Balaceana, judetul Suceava in sedinta ordinara Deschide
16.06.2022 Dispoziție nr. 40 DIN 16.06.2022 PRIVIND APROBAREA SNA 2021-2025 Deschide
15.06.2022 DISPOZIȚIE privind nr.39 din 15.06.2022 aprobarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul UAT Comuna Bălăceana, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul UAT Comuna Bălăceana, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate și constituirea grupului de lucru la nivel local Deschide
30.05.2022 Dispozitie nr.36 privind convocarea Consiliului Local comunal Bălăceana, județul Suceava în şedință extraordinară de îndată Deschide
13.05.2022 Dispozitie nr.34 privind convocarea Consiliului Local comunal Bălăceana, județul Suceava în şedință extraordinară de îndată în data de 13 mai 2022 Deschide
20.04.2022 Dispozitie nr.31 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară în data de 29 aprilie 2022 Deschide
13.04.2022 Dispoziție nr.30 privind convocarea Consiliului Local comunal Bălăceana, județul Suceava în extraordinară de îndată în data de 13 aprilie 2022 Deschide
17.01.2022 Dispoziție nr. 1 privind convocarea Consiliului Local comunal Bălăceana, județul Suceava în şedință ordinară în data de 26 ianuarie 20222 Deschide

Dispoziții- 2021

Data Document Deschide
20.12.2021 Dispoziție nr.76 privind convocarea Consiliului Local comunal Bălăceana, județul Suceava în şedință ordinară în data de 20 decembrie 2021 Deschide
07.12.2021 Dispoziție nr. 72 privind rectificarea bugetului local al comunei Bălăceana județul Suceava Deschide
22.06.2021 Dispoziție nr.42 privind desemnare agent inundații la nivelul comunei Bălăceana Deschide
24.05.2021 Dispoziție nr.41 privind Convocare Consiliul local în ședință ordinară în data de 28 iunie 2021 Deschide
24.05.2021 Dispoziție nr.33 privind desemnarea persoane responsabile cu privire la organizarea și publicarea Monitorului Oficial Local al U.A.T Bălăceana Deschide
24.05.2021 Dispoziție nr.32 privind convocarea Consiliului Local comunal Bălăceana, județul Suceava în şedință ordinară în data de 31 mai 2021 Deschide
24.05.2021 Dispozitia nr. 31 privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale primarului Deschide
08.05.2021 Dispozitia nr. 29 privind convocarea consiliul local în ședință ordinară în data de 18.05.2021 Deschide
12.04.2021 DISPOZIȚIA NR. 27 DIN 12.04.2021 PRIVIND DESEMNAREA PERSOANEI RESPONSABILE CU PREVENIREA ȘI MONITORIZAREA SITUAȚIILOR DE INCOMPATIBILITATE ȘI A CONFLICTELOR DE INTERESE Deschide
26.04.2021 DISPOZIȚIA NR. 26 DIN 12 APRILIE 2021 PRIVIND APROBAREA GHIDULUI DE BUNĂ PRACTICĂ ȘI INSTRUMENTE DE LUCRU IN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI PREVENIRII CORUPȚIEI-min Deschide
12.04.2021 DISOZIȚIA NR. 25 DIN 12 APRILIE 2021 PRIVIND NUMIREA RESPONSABILULUI CU MONITORIZAREA SITUAȚIILOR DE PANTFLOUGE LA NIVELUL UATA BĂLĂCEANA Deschide
07.04.2021 Dispozitia nr. 22 privind convocarea consiliul local în ședință ordinară în data de 15.04.2021 Deschide
07.04.2021 Dispoziția nr. 21 privind convocarea consiliul local în ședință extraordinară în data de 07.04.2021 Deschide
29.03.2021 Dispoziția nr. 15 privind convocarea consiliul local în ședință extraordinară în data de 29.03.2021 Deschide
10.03.2021 Dispoziția nr. 12 privind convocarea consiliul local în ședință extraordinară în data de 10.03.2021 Deschide
15.02.2021 Dispoziție nr.8 privind convocarea Consiliului local comunal Bălăceana, jud. Suceava în ședință extraordinară de îndată Deschide
15.01.2021 Dispoziția nr. 4 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară în data de 27.01.2021 Deschide

Dispoziții- 2020

Document Deschide
DISPOZIȚIA NR. 114 DIN 26.11.2020 PRIVIND ACTUALIZAREA COMISIEI SCIM Deschide
Proces verbal încheiat astăzi 17.11.2020 în ședința extraordinară de îndată a Consiliului local al comunei Bălăceana Deschide
Dispoziție privind convocarea de îndată a Consiliului Local comunal Bălăceana, Județul Suceava în ședință extraordinară de îndată. Deschide
DISPOZIȚIA NR. 28 DIN 12.04.2020 PRIVIND DESEMNAREA PERSOANEI RESPONSABILE CU IMPELMENTAREA DECLARAȚIILOR DE AVERE ȘI INTERESE Deschide
Dispoziție privind convocarea Consiliului Local comunal Bălăceana, judetul Suceava în ședință ordinară în data 12 februarie 2020 Deschide
Dispoziție privind convocarea Consiliului Local comunal Bălăceana, judetul Suceava în ședință extraordinară de îndată. Deschide
Dispoziție privind încetarea alocației pentru susținerea familiei, a titularului Tofan Luminița Florentina din comuna Bălăceana,judetul Suceava. Deschide
Dispoziție privind modificarea numărului copiilor beneficiari ai alocației pentru susținerea familiei domnului Pavelescu Mihai începând cu luna Ianuarie 2020. Deschide
Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei, domnului Tănase Ioan Gheorghe începând cu luna Ianuarie 2020. Deschide
Dispoziție privind acordarea indemnizației lunare cuvenite părintelui copilului cu handiucap grav de asistent personal,domnului Buliga Maria,din comuna Bălăceana . Deschide
Dispoziție privind acordarea indemnizației lunare cuvenite adultului cu handiucap grav de asistent personal,domnului Candrea Eusebiu Vasile,din comuna Bălăceana . Deschide
Dispoziție privind aprobarea nomenclatorului de dosare . Deschide

Dispoziții- 2019

Document Deschide
Dispoziție nr.103 privind constituirea Comisiei pentru inventarierea generală anuală a bunurilor aflate în patrimoniul comunei Bălăceana și constituirea comisiei de analiză a bunurilor propuse la casare pentru anul 2019. Deschide
Dispoziție nr.102 privind convocarea Consiliului Local al comunei Bălăceana,judetul Suceava în sedință ordinară . Deschide
Dispoziție nr.96 privind numirea d-nei Pelealbă Maria în funcția publica de executie,de consilier cl.I, grad profesional superior,gradatia 5 în compartimentul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bălăceana,jud. Suceava . Deschide
Dispoziție nr.95 privind interzicerea distribuirii și consumului de alcool pe o distanță de 500m față de sediul secției de votare în ziua de 10 noiembrie 2019 -ziua desfășurării alegerilor pentru Președintele României. Deschide
Dispoziție nr.94 privind organizarea activitatii proprii pentru angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale la Primaria comunei Bălăceana,jud. Suceava. Deschide
Dispoziție nr.93 privind organizarea si executarea controlului financiar preventiv propriu la Primaria comunei Bălăceana,jud. Suceava. Deschide
Dispoziție nr.86 privind organizarea examenului de promovare în grad profesional a unui funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Bălăceana,jud. Suceava,constituirea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor. Deschide
Dispoziție nr.88 privind stabilirea locurilor specifice de afișaj electoral pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru președintele României. Deschide
Dispozitie nr.62 privind convocarea Consiliului Local al comunei Bălăceana, judetul Suceava in sedinta ordinara in data de 23 iulie 2019,orele 8.30 Deschide
Dispozitie nr.60 privind rectificarea actului de căsătorie nr. 11 din 23.11.2018 Deschide
Dispozitie nr.61 privind rectificarea actului de naştere nr.4 din 20.11.2018 Deschide
Dispozitie nr.59 privind rectificarea actului de naştere nr.5 din 13.12.2018 privind pe Sarno Mattia, transcris la Primăria comunei Bălăceana Deschide
Dispozitie nr.58 privind constituirea comisiei de receptie partiala a lucrarilor de impadurire pentru obiectivul de investitie "Programul de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor degradate, reconstructia ecologica si gospodarirea durabila a padurilor din comuna Bălăceana, judetul Suceava", respectiv impadurirea terenurilor agricole degradate cuprinse in perimetrul de ameliorare -Dealul Pădurii- de pe raza comunei Bălăceana, judetul Suceava, pe o suprafata tootala de 32,48 ha Deschide
Dispozitie nr.54 privind convocarea Consiliului local al comunei Bălăceana, judetul Suceava in sedinta ordinara in data de 28 iunie 2019, orele 8,30 Deschide
Dispozitie nr.52 privind constituirea comisiei de receptie a tractorului pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de urgenta in comuna Bălăceana, judetul Suceava Deschide
Dispozitie nr.50 privind modificarea Dispozitiei nr.43/21.05.2019 referitoare la modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, doamnei Sasu Maria incepand cu luna Mai 2019 Deschide
Dispozitie nr.49 privind modificarea dispozitiei nr.37/2019 privind organizarea examenului de promovare in grad profesional a unui functionar public de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bălăceana, judetul Suceava si constituirea Comisiei de examen si a Comisiei de solutionare a contestatiilor Deschide
Dispozitie nr.48 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite adultului cu handicap grav cu asistent personal Deschide
Dispozitie nr.47 privind convocarea Consiliului Local al comunei Bălăceana, judetul Suceava in sedinta extraordinara in data de 23 aprilie 2019, orele 8,30 Deschide
Dispozitie nr.46 privind interzicerea distribuirii si consumului de alcool pe o distanta de pana la 500m fata de sediul sectiei de votare in data de 26 mai 2019 ziua alegerilor membrilor din Romania in Parlamentul European si a referendumului national Deschide
Dispozitie nr.45 privind incetarea ajutorului social incepand cu luna Mai 2019 Deschide
Dispozitie nr.44 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, incepand cu luna Mai 2019 Deschide
Dispozitie nr.43 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, incepand cu luna Mai 2019 Deschide
Dispozitie nr.42 privind incetarea ajutorului social incepand cu luna Mai 2019 a dosarului domnului Vicica Gheorghe din comuna Bălăceana, judetul Suceava in calitate de titular Deschide
Dispozitie nr.41 privind convocarea Consiliului Local al comunei Bălăceana, judetul Suceava in sedinta de indata in data de 14 mai 2019, orele 8,30 Deschide
Dispoziție nr.40 din 10.05.20219 privind desemnarea persoanei responsabile cu resursele umane care va întocmi inventarul funcțiilor sensibile Deschide
Dispozitie nr.31 privind majorarea salariului brut al doamnei Cormos Anca - functionare public de executie de consilier cl. I principal in cadrul compartimentului de asistenta sociala in aparatul de specialitate al primarului Deschide
Dispozitie nr.30 privind incetarea indemnizatiei lunare cuvenite adultului cu handicap grav Deschide
Dispozitie nr.29 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite parintelui copilului cu handicap grav cu asistent personal Deschide
Dispozitie nr.28 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite adultului cu handicap grav cu asistent personal Deschide
Dispozitie nr.27 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite adultului cu handicap grav cu asistent personal Deschide
Dispozitie nr.26 privind desemnarea doamnei Moloce Ionela Alexandra,la dezbaterea succesiunii dupa tatal sau Aelenei Viorel, decedat la data de 04.01.2019 Deschide
Dispozitie nr.25 privind autorizarea acceptarii succesiunii defunctului AELENEI VIOREL Deschide
DISPOZIȚIA NR. 23 DIN 18 MARTIE 2019 PRIVIND NUMIREA RESPONSABILULUI DE CONSILIERE ETICĂ ȘI MONITORIZAREA RESPECTĂRII NORMELOR DE CONDUITĂ A SALARIAȚILOR Deschide
DISPOZIȚIA NR. 22 DIN 18.03.2019 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIEI SCIM Deschide
Dispozitie nr.21 privind acordarea alocatiei de sustinere familiala incepand cu luna FEBRUARIE 2019 Deschide
Dispozitie nr.20 privind modificarea cuantumului ajutorului social si a numarului de membri in familiei, incepand cu luna FEBRUARIE 2019 Deschide
Dispozitie nr.19 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familieiincepand cu luna FEBRUARIE 2019 Deschide
Dispozitie nr.18 privind modificarea ajutorului social si stabilirea numarului de ore incepand cu luna FEBRUARIE 2019, a dosarului domnului SBIRCEA VASILE Deschide
Dispozitie nr.17 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite adultului cu handicap grav cu asistent personal Deschide
Dispozitie nr.16 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite adultului cu handicap grav cu asistent personal Deschide
Dispozitie nr.15 privind convocarea Consiliului Local al comunei Balaceana in sedinta de indata in data de 26 februarie 2019, orale 8:30 Deschide
Dispozitie nr.14 privind delegarea atributiilor de secretar al comunei Balaceana indeplinite de doamna Besa Elena, pentru perioada efectuarii de catre aceasta a concediului de odihna, a concediului medical si/sau alte situatii, doamnei Petrisor Elvira - consilier cl. I in cadrul compartimentului agricol in aparatul de specialitate Deschide
Dispozitie nr.13 privind convocarea Consiliului Local al comunei Balaceana in sedinta de ordinara in data 28 februarie 2019, orele 8:30 Deschide
Dispozitie nr.12 privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Rosca Carmen - consilier cl. I, grad profesional asistent cu atributii de casier in compartimentul financiar contabil in cadrul aparatului de specialitate Deschide
Dispozitie nr.11 privind desemnarea viceprimarului comunei Balaceana in vederea indeplinirii atributiilor primarului comunei pe perioada efectuarii unei fractiuni a concediului de odihna pentru anul 2019 Deschide
Dispozitie nr.10 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite parintelui copilului cu handicap grav cu asistent personal Deschide
Dispozitie nr.9 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite adultului cu handicap grav cu asistent personal Deschide
Dispozitie nr.8 privind modificarea cuantumului ajutorului social si a numarului de membri in familie, incepand cu luna IANUARIE 2019, a titularului MIHU DRAGOS Deschide
Dispozitie nr.7 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne pentru perioada sezonului rece - luna Ianuarie 2019 - martie 2019, beneficiarului de ajutor social din comuna Balaceana Deschide
Dispozitie nr.6 privind acordarea ajutorului social si stabilirea numarului de ore si acordarea alocatiei de sustinere familiala incepand cu luna IARNUARIE 2019, a dosarului domnului MOROSAN ANDREI Deschide
Dispozitie nr.5 privind modificarea Dispozitiei nr. 55 din 23 iulie 2018 privind incetarea suspendarii contractului individual de munca si reluarea activitatii/raportului de munca incheiat pe perioada nedeterminata al doamnei Ureche Oana Mihaela incadrata in functia contractuala de bibliotecar I-in cadrul aparatului de specialitate al primarului Deschide
Dispozitie nr.4 privind modificarea Dispozitiei nr. 137 din 28 decembrie 2017 privind stabilirea salariului de baza pentru postul contractual de bibliotecar I din cadrul aparatului de specialitate al primarului Deschide
Dispozitie nr.3 privind numirea domnisoarei Ripan Ancuta Nicoelta, drept curator special al minorului Ripan Costel Mihaita, in vederea reprezentarii lui la incheierea unui Act de Partaj Voluntar, avand ca obiect cote 3/8 din imobilele inscrise in CM. nr. 8/16,01/2019/SNP Deschide
Dispozitie nr.2 privind numirea domnisoarei Ripan Ancuta Nicoleta la dezbaterea succesiunii dupa defunctul sa mama, Ripan Domnica decedata la data de 26.08.2016 Deschide
Dispozitie nr.1 privind convocarea Consiliului Local al comunei in sedinta ordinara in data de 14 ianuarie 2019, orele 8:30 Deschide
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii